Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

odevzdávání BP/DP dne 20.8. 2019

Studenti, kteří jsou přihlášeni k obhajobě v srpnovém/zářijovém termínu SZZK odevzdávají  své absolventské práce sekretářce KAE dne 20. 8. 2019 v době od 9:00 do 11:30. Nezapomeňte jít nejprve na studijní oddělení a kromě dvou výtisků předložit i práci uloženou na CD a ze STAGu vytištěné potvrzení o uložení práce do systému.

read more

Žádosti o navyšování kapacit předmětů pro ZS 2019

Veškeré připomínky k předmětům (problémy se zapsáním apod.) a případné požadavky na navýšení kapacity směřujte na sekretářku katedry – Mgr. Ivu Jančíkovou (iva.jancikova@upol.cz). Tato možnost se ale týká pouze povinných (A) předmětů. V případě povinně volitelných (B) předmětů si vyberte z nabídky ostatních B předmětů. Vzhledem ke skutečnosti, že rozvrháři mají v některých dnech přístup […]

read more

Informace pro studentky a studenty KAE, kteří budou v ak. roce 2019/20 ve 2. a vyšším ročníku bakalářského studia

Pokud máte podle vašich studijních plánů absolvovat předměty KAE/PE Podniková ekonomika KAE/FI1 a KAE/FI2 Finance 1 a Finance 2 a dosud jste je úspěšně neukončili, důrazně doporučujeme, abyste si je zapsali v ak. roce 2019/2020! V tomto akademickém roce budou uvedené předměty vyučovány naposledy ve standardním režimu! Navíc – předmět Podniková ekonomika se bude vyučovat […]

read more

!!! DŮLEŽITÉ – informace k SZZk v září 2019 !!!

Informace k odevzdávání závěrečných prací: BP a DP musí obsahovat tyto náležitosti, bez nichž nebudou přijaty: odevzdávají se 2 výtisky – v každém musí být razítko SO a podpis studijní referentky s datem nejpozději 20. 8. 2019 (pozor na úřední hodiny SO) v jedné práci musí být vložené/vlepené popsané CD s textem práce (nejlepší je na […]

read more

UP2 – změna zkouškového termínu – již na 20. 6. !!!

Dr. Grossová se velmi omlouvá, ale z pracovních důvodů je nucena zkouškový termín původně vypsaný na 21.6. zrušit a vypsat jiný – a to na 20.6. Tímto Vás žádá, abyste se z 21.6. odhlásili a přihlásili se na 20.6. Děkuji.

read more

SZZk květen/červen 2019 – důležité informace!!!

Všichni studenti zapsaní na SZZk se dostaví v příslušný den v 8.30 do KB 1.17. SZZk budou ukončeny nejpozději do 14 hodin. Studenti, kteří chtějí obhajobu závěrečné práce doprovodit ppt prezentací, zašlou jednoznačně pojmenovanou prezentaci nejpozději tři pracovní dny před obhajobou na adresu tomas.talasek@upol.cz.

read more

18. 4. – Focus group (Generace Z a sociální sítě)

Zájemci z řad studentů se mohou zúčastnit diskuze zaměřené na výzkum Generace Z v souvislosti se sociálními sítěmi –  pozvánka  

read more

!!! DŮLEŽITÉ – Odevzdávání BP/DP na KAE !!!

BP a DP musí obsahovat tyto náležitosti, bez nichž nebudou přijaty: odevzdávají se 2 výtisky – v každém musí být razítko SO a podpis studijní referentky s datem nejpozději 23. 4. 2019 (pozor na úřední hodiny SO) v jedné práci musí být vložené/vlepené popsané CD s textem práce (nejlepší je na zadní desky vlepit obal […]

read more

Veles Analytics – 3. 4. 2019

Firma Veles Analytics pořádá dne 3.4. 2019 Den otevřených dveří pro všechny studenty, kteří hledají zajímavou stáž/praxi, námět pro absolventskou práci  nebo uplatnění po studiu. Podrobnosti najdete v odkaze DOD_Veles Analytics

read more

KAE/ZP2 – 5. 4. další výuka

Další termín blokové výuky doc. Lochmanové je tento pátek 5. 4. 2019.

read more

Nabídka placené stáže

Firma Sciant Software, s.r.o. nabízí studentům KAE placenou stáž v Olomouci – podrobnosti v odkaze: Nabídka stáže Sciant Software, s.r.o..

read more

KAE/ZP2 – 22.3. potvrzeno

Termín blokové výuky doc. Lochmanové je pro pátek 22.3. potvrzen.

read more

KAE/UP2 – 26.3. zrušeno

Přednáška  v rámci předmětu Úvod do práva II. dne 26.3.2019 se nebude konat z naléhavých  pracovních důvodů přednášející. Do svých emailových schránek obdržíte studijní materál (Obchodní korporace).

read more

KAE/ZP2 – 15. 3. 2019 není

Dne 15. 3. 2019 se výuka doc. Lochmanové NEKONÁ. Další bloková přednáška je plánována na 22.3. – bude ještě potvrzeno.

read more

Dodatečné výběrové řízení na výjezdy Erasmus na 19/20

Bylo otevřeno dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty v zahraničí v rámci programu Erasmus+ na AR 2019/20 (ZS, LS). Přihlášky podávejte přes www.erasmusplus.upol.cz nejpozději do 15.3. t.r. S dotazy se obracejte na pavla.slavickova@upol.cz.

read more

Ekonomicko-manažerská studia – bakalářský program otevřen

Vážené uchazečky a uchazeči o studium Ekonomicko-manažerských studií, Rádi informujeme, že tento bakalářský studijní program byl akreditován. Do 17. 3. 2019 se na něj můžete přihlásit, a to jak na samostatný program, tak v kombinacích s jinými programy (maior, minor). Podrobnější informace jsou k dispozici zde: https://www.ff.upol.cz/nc/zprava/clanek/dodatecne-zarazeni-studijnich-programu-do-prijimaciho-rizeni-v-ak-roce-201819/

read more

Pracovní příležitost pro studenty závěrečného ročníku

Firma mcePharma v Bílovci nabízí pozici Specialista zahraničního obchodu – podrobnosti najdete ZDE.

read more

KAE/ZP2 – povinné materiály na 15. 2.

Na první termín výuky doc. Lochmanové dne 15.2.2019 si doneste zákon o obchodních korporacích.

read more

Brigáda pro budoucí „ejčáry“

Chcete seuplatnit v HR? Příležitost je v HELLA

read more

Informace o ekonomických studijních programech pro uchazeče o studium na Katedře aplikované ekonomie FF UP

KAE plánuje od září 2019 otevřít bakalářské a navazující magisterské studium programu Ekonomicko-manažerská studia, a to jako samostatného programu i jako maior a minor pro účely vybraných dvojkombinací. Dosavadní obory Aplikovaná ekonomická studia se již neotevírají. (Současní studenti Aplikovaných ekonomických studií samozřejmě pokračují ve studiu podle původních studijních plánů). Změny nastávají v důsledku nového zákona o […]

read more